Sverige styrker dagpengene, hvad gør vi?

DER ER BRED OPBAKNING til håndteringen af coronakrisen. Regeringen har med opbakning på tværs af Folketinget, blandt arbejdsmarkedets parter og i befolkningen håndteret krisen effektivt og håndfast. Der begynder at komme lidt kurrer på tråden, men der er i det store og hele opbakning, og man skal mange år tilbage, før nogen har haft større tillid i befolkningen end Mette Frederiksen.

Med den tidlige og håndfaste nedlukning af Danmark kom der styr på smittetrykket, og den frygtede røde kurve blev undgået. Nu kan hammeren med en forsigtig og fortløbende genåbning erstattes af en lang dans med coronaen.

I Danmark har vi trykket på dagpenge-pauseknappen. I Sverige har de forbedret vilkårene for dagpengemodtagere

MEN NEDLUKNINGEN MEDFØRTE en økonomisk krise. Også den har man reageret samlet og resolut i forhold til. Et bredt flertal i Folketinget vedtog omfattende krisepakker, og arbejdsmarkedets parter trådte hurtigt til for at sikre lønkompensation, så hånden holdes under erhvervslivet, og så mange som muligt fastholdes i job.

Men arbejdsmarkedet er frosset til, og der er desværre stadig flere ledige under isen. Der er omkring 50.000 flere ledige end før nedlukningen, og de lediges udsigt til at få job er blevet stærkt forværret. Det er færre jobåbninger, og færre får et nyt job.

For at undgå en stor stigning i antallet af ledige, der mistede retten til dagpenge på grund af det coronafrosne arbejdsmarked, indeholdt corona-hjælpepakkerne en “pause” i dagpengeperioden, så ledige kunne få dagpenge i først 3 senere 4 måneder længere end den sædvanlige periode på 2-3 år. Dette for at undgå at en stor gruppe skulle miste dagpengeretten i en periode, hvor coronaen gør det praktisk talt umuligt at få job, og hvor ledighedskøen bliver længere og længere.

Måske spiller det også ind, at socialdemokraterne ikke ønsker, at udviklingen efter dagpengereformen fra 2010, med en flodbølge af ledige, der mistede dagpengeretten, skal gentage sig. Og denne gang er de radikale jo ikke med i regeringen.

MEN ER DER GJORT NOK for de ledige? Hvis vi ser til Sverige, som det for tiden er en nationalsport at kritisere for at gøre for lidt, ja, så er Danmark overraskende nok ikke fremme i skoene på dette område.

I Danmark har vi trykket på dagpenge-pauseknappen. I Sverige har de forbedret vilkårene for dagpengemodtagere.

Svenskerne har lettet adgangen til dagpenge. Under coronaen vil svenskerne være dagpengeberettiget efter kun 3 måneders medlemskab af en svensk a-kasse i stedet for efter 12 måneders medlemskab. Samtidig lempes arbejdskravet for optjening af dagpengene, og selvstændige får lettere adgang til dagpenge.

Men ikke nok med det. Svenskerne har også hævet dagpengene med over 30 pct. de første 100 dagpengedage.

SVENSKERNE HAR DERMED valgt under coronaen at holde hånden under de ledige på et helt andet niveau end i Danmark. Det kan måske tjene til inspiration for danske politikere, der i den kommende periode skal sikre, at alle kommer med på toget, når coronafrosten lige så stille slipper sit tag og arbejdsmarkedet forhåbentligt tøer op igen.

Og svenskerne? Ja, de melder sig i store tal ind i a-kasserne, der har fået hele 100.000 nye medlemmer i den seneste måned

Det skulle jo helst ikke være sådan, at der på det tidspunkt er en stor gruppe ledige, der på grund af coronaen har fået endnu sværere ved på et tidspunkt at genetablere sig på arbejdsmarkedet. Og det vil være resultatet, hvis de falder ud af dagpengesystemet eller bare fastholdes i den økonomiske trængte situation, det er at leve på danske dagpenge.

Man skal ikke glemme, at dagpengene over en lang periode er blevet udhulet i Danmark. Dagpengene følger nemlig ikke med lønudviklingen. Beregninger fra FH viser, at dagpengenes værdi i forhold til lønnen er faldet fra ca. 57 pct. i 1994 til 48 pct. i dag for en almindelig lønmodtager.

Svenskerne er glade for deres tilgang. Regeringen overvejer netop nu at styrke indsatsen, så dagpengene også efter de første 100 dage hæves. Og svenskerne? Ja, de melder sig i store tal ind i a-kasserne, der har fået hele 100.000 nye medlemmer i den seneste måned.

Så måske kunne vi lære noget af Sverige?

Bragt i A4 Arbejdsliv den 15. maj 2020

Skriv et svar