Analyser i interesevaretagelsen

Kapitel 7 fra Lobbyistens værktøjskasse om analyse og data som grundlaget for jeres interessevaretagelse

Analyser og data er en helt central del af god interessevaretagelse. Det er vigtigt, at det analytiske grundlag er troværdigt og alment anerkendt, så det både kan bidrage med at etablere en brændende platform og give konkrete input til embedsmændenes videre beregninger. Kapitlet giver en rundtur i de overvejelser, I skal gøre jer for at sikre, at interessevaretagelsen og den strategiske kommunikation bliver analysebaseret.

Kapitlet er skrevet af Anita Vium Jørgensen, Chef for Fagpolitisk Center 3F og tidligere politisk chef
i Danske Handicaporganisationer og økonom i AE Rådet.

Download kapitlet her:


Lobbyistens julekalender 2023

Hver uge i december vil jeg lægge en ny artikel fra bogen Lobbyistens værktøjskasse frit frem som en lille julehilsen.

Hvis det giver appetit på mere, kan du købe bogen hos din online boghandel eller direkte hos jakob@sandkirk.dk.

Den korte version: Fem råd om politisk interessevaretagelse