Stort flertal: Problem med ligeløn i den offentlige sektor

Langt de fleste danskere er enige i, at der er et problem med ligeløn i det offentlige. Og et flertal af dem der kender lønstrukturkomiteen mener, der skal følge penge med til at indfri dens anbefalinger. Det viser ny undersøgelse Sand Kirk ApS har lavet sammen med Wilke.

Sand Kirk ApS og Wilke har 1.-7. februar 2022 gennemført en undersøgelse blandt 1.031 repræsentativt udvalgte voksne danskere om løn, ligeløn og lønstrukturkomite.

Undersøgelsen viser, at et stort flertal er “helt enige” eller “enige” i, at der er et problem med manglende ligeløn i den offentlige sektor. Faktisk er det 78 pct., og kun 15 pct. er uenige. Ser man nærmere på tallene, er der bred enighed på tværs af alder, køn og ansættelse.

Hvis man sætter sin lid til, at lønstrukturkomiteen, der blev nedsat efter OK21 og sygeplejekonflikten, skal imødekomme ligelønsproblemet, så giver undersøgelse grund til optimisme. Undersøgelsen viser nemlig, at 41% kender til lønstrukturkomiteen. Heraf tror et flertal på den som redskab til at skabe ligeløn i den offentlige sektor og mener, at der skal prioriteres penge til at indfri dens anbefalinger. 

BUPL har skrevet om undersøgelsen her:

https://bupl.dk/artikel/flertal-af-danskerne-vi-kommer-ikke-uden-om-bedre-loen-og-vilkaar-for-paedagoger/

A4 Overenskomst har skrevet om undersøgelsen her:

https://www.a4overenskomst.dk/artikel/nye-tal-flertal-mener-der-skal-afsaettes-penge-til-loenstrukturkomitens-konklusioner

I Politiken har jeg sammen med Henrik Andersen skrevet om undersøgelsen her:

https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art8694397/Ligeløn-og-dårligt-arbejdsmiljø-går-hånd-i-hånd