Erfaringer fra sygeplejerskekonflikten

Jakob Sand Kirk, strategisk rådgiver

Tilbage i juni 2021, da sygeplejerskernes strejke var på sit højeste, samlede jeg i Kforum syv pointer fra konflikten til k-folket. Strejken var, som vi forudsagde, udsigtsløs, men udfordringerne består, og der er fortsat stor ståhej på området. Blandt andet kaldte en af konfliktens superaktivister til kollektiv opsigelse den 30. november. De syv læringer, jeg skrev om i juni, holder fortsat langt hen ad vejen, men der er sket meget siden. Dansk Sygeplejeråd (DSR) har justeret kursen, danskernes forventninger er ændret, og den politiske dagsorden er skredet. Nu har jeg samlet op på erfaringerne:

https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Erfaringer-fra-sygeplejerskekonflikten-1