Brug din OK-stemme!

De fleste overenskomster er landet, og mæglingsskitsen for de sidste er klar. Nu skal der stemmes! Men hvad er reglerne, og hvordan forbereder fagbevægelsen deres medlemmer på valget?

DET ER KLART, at et flertal af de forhandlende organisationer ønsker et ja. Ellers havde de ikke indgået aftalerne, og der er indgået aftaler, der dækker 93 pct. af lønmodtagerne på områder under forhandling. Resten skal samles op af mæglingsskitsen. Men der er naturligvis grupper, der anbefaler et nej. Både forbund, der ikke har landet en aftale, og lokale afdelinger og netværk på andre områder. Og disse kan være særdeles aktive, som vi så under den seneste overenskomstrunde på det private område i 2017.

Men fagbevægelsens mål er selvfølgelig også, at flest muligt stemmer. Det sikrer bedst mulig forankring af overenskomstaftalerne hos medlemmerne, og øger danskernes engagement i hele overenskomstsystemet. Derfor foregår der disse uger et betydeligt arbejde for at få flest muligt at de lønmodtagere, der er omfattet af de nye aftaler, til stemmeurnerne. Faktisk handler det især om at bringe virtuelle stemmeurner ud til medlemmerne. En række forbund er gået helt over til digital afstemning og satser på, at man stemmer via mobilen, som alle jo har i lommen, selv om de er låst til hjemmet af corona.

2017 var valgdeltagelsen på 52 pct. hvilket var historiskt højt, og resultatet af en omfattende debat om forhandlingsresultatet især på de sociale medier. Det resultat bør kunne matches af tre grunde. For det første er mange hjemme og rastløse grundet corona-situationen. For det andet har der siden 2018 været en særdeles synlig overenskomstrunde på det offentlige område i 2018, som har øget den generelle bevidsthed hos danskerne om overenskomster og fagforeninger. For det tredje gør fagforbundene en stor indsats for at få flere til at stemme. 

URAFSTEMNINGEN, hvor medlemmerne skal afgøre om resultatet af forhandlingerne kan træde i kraft, eller om man skal gå videre mod en konflikt, er altså i gang. Resultatet offentliggøres torsdag den 16. april. Men reglerne for, hvordan resultatet skal fortolkes, er ikke ukomplicerede. Hvis mere end 40 procent af de stemmeberettigede medlemmer har deltaget, gælder almindeligt flertal. Hvis stemmedeltagelsen kommer op på det forventede niveau, er det de regler, der gælder. Er deltagelsen derimod under 40 procent, skal mindst 25 procent af de stemmeberettigede stemme “nej” for at forkaste mæglingsforslaget.

Det er især det enkelte forbund, der løfter indsatsen for at få flere til at stemme om deres aftaler, men der er også tværgående aktiviteter som industriens OK-fakta og FH’s kampagne “Brug din stemme”. I de store forbund er det grupperne og sektorerne der løfter opgaven. 

Alle medlemmer får naturligvis information om deres overenskomst og deres afstemningsmuligheder fysisk eller digitalt. Men det er kun begyndelsen af indsatsen for at øge stemmedeltagelsen og opbakningen til overenskomsterne. De fleste forbund har  lavet særlige nyhedsbreve og blade om indholdet i overenskomsterne. Disse er ofte suppleret med små film og andre opdateringer på de sociale medier. 

GENERELT HAR DER i forbundene op til overenskomsterne været brugt meget energi på dialog og forventningsafstemning med baglandet. Den indsats er fortsat, også selv om corona-situationen har betydet, at der ikke kan afholdes informations- og debatmøder. Indsatsen samler sig derfor om telefoniske og digitale løsninger.

Styrket dialog og inddragelse er et klart tværgående tema. Ud over information og synlighed prioriteres også tilgængelighed og debat. Mange forbund har styrket ikke bare deres opslag, men også deres tilgængelighed på de sociale medier, så de kan svare på spørgsmål og indgå i dialog. Det gælder for eksempel både 3F, HK og Dansk Metal. En del stiller op til live-seancer på Facebook. Nogle har også lavet podcasts, fx har Blik & Rørarbejderforbundet inviteret et par medlemmer til en debat med formanden. 

Også den opsøgende telefonindsats er styrket. Flere medlemmer vil denne gang opleve at blive ringet op og spurgt, om de har stemt. Og netop telefoner er formentligt fortsat den måde, forbundene nemmest kan nå bredt ud også til de medlemmer, der normalt ikke engagerer sig i debatten.

Alt i alt mange initiativer til at få stemmeprocenten og legitimiteten ved OK-afstemningen op. Gode tiltag der forhåbentligt også kan være med til at udbrede viden om overenskomsterne og styrke engagementet i overenskomstsystemet fremadrettet.

Hvis du læser dette, har du sikkert brugt din stemme. Så herfra skal min opfordring lyde; få din nabo til at stemme!

Bragt på A4 Arbejdsliv den 29. marts 2020.

Skriv et svar