Anden udgave af Lobbyistens værktøjskasse

Et år efter den første udgave af Lobbyistens Værktøjskasse udkom, har vi lavet en opdateret version. Den grundlæggende ramme er det samme, med en praktisk og ærlig tilgang til politisk interessevaretagelse og masser af modeller og tjeklister. Men denne gang er endnu flere kapitler, hvor eksperter i mit netværk stiller deres redskaber til rådighed.

Bestil den hos mig (jakob@sandkirk.dk), eller find den hos din online boghandler fx Saxo.

Bogens forord

Denne lille værktøjsbog er skrevet på baggrund af mit arbejde med politisk interessevaretagelse og stra- tegisk kommunikation i en lang række organisationer og virksomheder. Det er min oplevelse, at mange organisationer og virksomheder tumler med at styrke deres gennemslagskraft i minefeltet mellem klas- sisk politisk interessevaretagelse, arbejdet med baglandet og den bredere kommunikationsindsats. Det handler om at styrke organisationens interne strategiarbejde, politikudvikling og analysekompetencer og på den baggrund få bedre gennemslagskraft udadtil. Kort sagt; styrk indadtil for at slå igennem udadtil.

Ofte handler det om helt konkrete spørgsmål om, hvad der skal til, hvor man skal starte, og hvilke fald- gruber man skal undgå. Denne lille værktøjskasse er min samling af svar på de mange spørgsmål, der opstår, så snart man vil arbejde systematisk med politisk interessevaretagelse. Det er mit et bud på et sprog og en ramme til at tale om politisk interessevaretagelse og strategisk kommunikation. Samtidig er det en samling af konkrete værktøjer og tjeklister, der er lige til at gå i gang med.

Materialet er i høj grad samlet gennem et godt og tæt samarbejde med Lars L. Nielsen, som siden jeg startede selvstændig rådgivervirksomhed i 2020 har været en af mine bedste selvstændig-kolleger. Mate- rialet er en samling modeller og værktøjer, som Lars og jeg i forskellig grad bruger i vores arbejde som politiske rådgivere og ikke mindst i undervisning og oplæg. Det er suppleret med en række temakapitler, hvor dygtige rådgivere fra mit netværk har indvilliget i at lægge nogle af deres værktøjer i den politiske værktøjskasse. Tak for det. Jeg er glad for, at Lobbyistens værktøjskasse stadig udvikler sig.

JAKOB SAND KIRK 
København, maj 2023